Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Internationell konferens om barn med funktionsnedsättningar

Katarina Lauruschkus, Åsa Tornberg och Annemette Brown från forskargruppen Barns och familjers hälsa vid EACD:s konferens om barn med funktionsnedsättningar.
Katarina Lauruschkus, Åsa Tornberg och Annemette Brown från forskargruppen Barns och familjers hälsa vid EACD:s konferens om barn med funktionsnedsättningar.

Åsa Tornberg, Katarina Lauruschkus och Annemette Brown, från forskargruppen Barns och familjers hälsa, har presenterat sin forskning vid EACD:s (European Academy of Childhood Disability) årliga konferens som fokuserar på barn med funktionsnedsättningar.

Konferensen arrangerades i Paris, den 23-25 maj, och samlade forskare, terapeuter, läkare, ingenjörer och företag inom området barn med funktionsnedsättningar. Under konferensens postervisning presenterade docent Åsa Tornberg och forskare Katarina Lauruschkus två studier om dynamisk ståträning i ståhjälpmedlet Innowalk, för barn med svår cerebral pares.

Innowalk är ett det motoriserat ståhjälpmedel som möjliggör gångliknande rörelser i upprätt stående som kan beskrivas som dynamisk ståträning. Genom träning i Innowalk får barnen uppleva gångrörelser som genererar rörelser i hela kroppen, fördjupar andningen, ökar cirkulationen och tillför rörelseglädje. I studierna undersöks effekter av träningen i statiskt ståhjälpmedel jämfört med det dynamiska ståhjälpmedlet Innowalk.

Annemette Brown presenterade sitt doktorandprojekt där hon undersöker hur en mobilapplikation kan användas som hjälpmedel för att identifiera eller utesluta cerebral pares hos barn. Normalt kallas de barn som har en ökad risk för cerebral pares till en fysioterapeut för bedömning av deras motoriska utvecklingsnivå och rörelsekvalitet. Med en mobilapplikation kan föräldrarna istället filma sina barn i deras hemmiljö och med ett knapptryck skickas videon för bedömning.

Åsa Tornberg presenterade också sin forskning om dynamisk ståträning för barn med cerebral pares vid den årliga idrottsmedicinkonferensen i Orloando, Florida, den 28 maj-1 juni, som arrangerades av American College of Sports Medicine (ACSM).