Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kajsa Landgren utnämnd till docent

Kajsa Landgren
Kajsa Landgren, docent.

Kajsa Landgren, från forskargruppen Barns och familjers hälsa, har en omfattande och mångsidig klinisk, akademisk och pedagogisk erfarenhet. Den 13 augusti blev hon utnämnd till docent i ämnet omvårdnad, vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Efter sjuksköterskeexamen 1978, specialistsjuksköterskeexamen 2005, och licentiatexamen 2009, disputerade Kajsa Landgren 2011 vid Medicinska fakulteten i Lund med avhandlingen ”Infants with colic. Parents' experiences in short and long perspectives and the effect of acupuncture on crying, feeding, stooling and sleep”.

Sedan disputationen har hon publicerat flertalet artiklar och breddat sin forskningsprofil. Forskningen fokuserar på spädbarnskolik, psykiatrisk omvårdnad, brukarstyrd inläggning och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) för barn.

Kajsa Landgren har också varit engagerad som lärare eller kursledare på grundnivå och inom uppdragsutbildning, och har omfattande erfarenhet av handledning och examination på avancerad nivå. Den pedagogiska verksamheten omfattar även kursutveckling, ämnesansvar, framställning av läromedel, pedagogiskt utvecklingsarbete, samt medverkan i internationella pedagogiska utbytesprogram.

Idag arbetar Kajsa Landgren i forskargruppen Barns och familjers hälsa, som universitetsadjunkt vid Institutionen för Hälsovetenskaper och parallellt som klinisk lektor inom psykiatriska verksamheter vid Region Skåne. Hon är också biträdande handledare för en doktorand.

Läs mer om Kajsa Landgren och hennes forskning