Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kunskapshöjning kring intensivvård av barn

Annica Sjöström-Strand
Annica Sjöström-Strand är en av de kursansvariga för utbildningen.

För tredje gången ges nu i höst den populära uppdragsutbildningen Barnintensivvård, vid Lunds universitet. Utbildningen behövs eftersom svårt sjuka barn inte sällan hamnar bland vuxna patienter på allmänna intensivvårdsavdelningar. Viktiga kunskaper i det läget kan vara att bedöma symptom och att identifiera tecken på organsvikt.

I Sverige finns det fyra barnintensivvårdsavdelningar, BIVA. Platserna på dem räcker inte alltid till. Utbildningen Barnintensivvård vänder sig till specialistsjuksköterskor som arbetar inom allmän intensivvård, ambulans-, anestesi- och barnsjukvård.

I utbildningen läggs stor vikt på att kunna identifiera symptom och tecken på sviktande organfunktion, till exempel påverkad andning och cirkulation – och därmed sätta in rätt omvårdnad och behandling så snabbt som möjligt. Andra områden som är viktigt är hur föräldrarna kan vara delaktiga i sitt barns vård även inom intensivvården.

Bland andra av kursens innehållspunkter finns anatomiska och fysiologiska skillnader mellan barn och vuxna, barn och läkemedel, infektioner och sepsis, familjecentrerad omvårdnad samt etik och psykosociala aspekter.

Annica Sjöström-Strand, intensivvårdssjuksköterska på Barnintensiven i Lund och docent i forskargruppen Barns och familjers hälsa, är en av de kursansvariga för utbildningen.


Text: Erika Svantesson