Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mariette Derwig presenterar forskning om barncentrerade hälsosamtal

Mariette Derwig föreläser om Grunda Sunda Vanors barncentrerade hälsosamtal inom barnhälsovården vid en forskningskonferens i Uppsala den 13 juni.
Mariette Derwig föreläser om Grunda Sunda Vanors barncentrerade hälsosamtal.

Mariette Derwig, barnläkare och forskare i forskargruppen Barns och familjers hälsa, har presenterat sin forskning om barncentrerade hälsosamtal, vid en forskningskonferens i Uppsala.

Konferensen arrangerades den 13 juni av ”Research Network for Swedish Child Health Services” i samarbete med forskargruppen CHAP, Child Health and Parenting, vid Uppsala universitet. Mariette Derwig var moderator för en session som handlade om att arbeta med familjers levnadsvanor för att förbygga barnobesitas.

Komplext samhällsproblem

Barnobesitas är ett komplext samhällsproblem som leder till ökad ohälsa och ökade sjukvårdskostnader. Det bedrivs mycket forskning för att utveckla effektiva metoder för att arbeta med familjers levnadsvanor och förbygga barnobesitas, säger Mariette Derwig.

Under sessionen presenteras en kartläggning av aktuella insatser mot barnobesitas i Jämtland Härjedalen samt hur föräldrarna till barn med övervikt och obesitas från tre olika länder påverkades av pandemins olika smittskyddsstrategier.

Forskarna presenterade också resultat från en studie där ett hälsofrämjande samtal om barns övervikt enligt samtalsmodellen Grunda Sunda Vanor jämfördes med ett vanligt 4-års besök på BVC.