Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt forskningssamarbete med Arba Minch University

Abayneh Tunje, Inger Kristensson Hallström, Tamiru Shibiru och Degu Jerene.
Abayneh Tunje, Inger Kristensson Hallström, Tamiru Shibiru och Degu Jerene.

Professor Inger Kristensson Hallström, från forskargruppen Barns och familjers hälsa vid Lunds universitet, har tillsammans med epidemiolog Degu Jerene, startat upp ett forskningssamarbete med Arba Minch University i Etiopien. Samarbetet ingår i forskningsprogrammet eChildHealth, finansierat av Forte, med målet att utveckla en säker barncentrerad vård med stöd av e-hälsa.

I forskningssamarbetet ingår ett kontrakt för samarbete och finansiering för fyra års doktorandstudier för doktorand Abayneh Tunje, under handledning av Dr Tamiru Shibiru, vid Arba Minch University i Etiopien. I samarbetet genomförs en studie för att undersöka om påminnelser via SMS i mobiltelefon kan hjälpa ungdomar i Etiopien att stanna kvar i HIV-behandling.

Etiopien är, enligt WHO, en av 35 länder i vilka 90 % av alla personer som nyligen smittats med HIV bor och som har ett specifikt behov av stöd till personer som lever med HIV. En HIV-behandling är livslång och varje dos måste tas varje dag. Ungdomar har en ökad risk att avbryta sin behandling. Syftet med studien är att öka följsamheten till behandling för ungdomar diagnostiserade med HIV, genom enkla påminnelser i mobilen så att de kommer ihåg att ta sin medicin.

Studien inkluderar ungdomar, 15-19 år, som lever med HIV i Etiopien och som är inskrivna i HIV-behandling. Både ungdomar och personal involveras i utvecklingen av hur påminnelserna ska utformas. Påminnelserna kommer att testas och utvärderas vid 8 olika vårdcentraler och sjukhus i Etiopien.    


Läs mer om forskningsprogrammet eChildHealth