Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

eChildHealth

Inom forskningsprogrammet eChildhealth utvecklas barnsjukvård med stöd av e-hälsa. Målet är att främja och bistå egenvård för barn och ungdomar med långvarig sjukdom och deras familjer.

Sjuksköterska med e-platta. Foto.

Utvecklar barnsjukvård med stöd av e-hälsa

Sedan 2018 bedrivs forskning med målet att stärka och utveckla en säker barncentrerad vård med stöd av e-hälsa. Forskningen följer ett internationellt ramverk för att utveckla, utvärdera och implementera komplexa interventioner i vården. Den slutlige användaren (familjen) och dess (professionelle) vårdgivare deltar genomgående i forskningsprocessen.

Det övergripande målet är tvåfaldigt:

1) att flytta fram gränsen för dagens kunskap om klinisk effektivitet respektive kostnadseffektivitet för e-hälsa som redskap för att främja och bistå egenvård för barn med långvarig sjukdom och deras familjer.
2) att bygga upp en hållbar flervetenskaplig miljö för utveckling, utvärdering och implementering av e-hälsa som stöd för egenvård för barn och deras familjer.

I forskningsprogrammet ingår ett antal kliniska studier inom barnsjukvård men även studier av implementering, teknisk utveckling, hälsoekonomi och kulturella faktorer. Delprojekt bedrivs i Sverige, Danmark och Etiopien. Fokus ligger på komplexa, långvariga och kostsamma utmaningar inom barnsjukvården.  

E-hälsa ska ge tryggare vård

Forskare i Sverige undersöker bland annat hur en e-hälsoapp i en e-platta kan underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal och familj när barn med långvariga sjukdomar lämnar sjukhuset. Det gäller t ex kirurgi för barn som föds med missbildningar i magtarmkanalen och/eller med hjärtfel, barn som föds för tidigt samt barn med cancer. Föräldrar och vårdpersonal kommunicerar via e-hälsoappen genom chatt, foto, textmeddelande, film och upprepade rapporter om barnets tillstånd. Målet är att ge barnet och familjen trygghet och stöd i hemmet och minska familjens behov av resor och återbesök på sjukhuset. Forskare i Sverige undersöker även hur fysisk aktivitet för barn med Cerebral Pares kan stärkas med hjälp av e-hälsolösningar.

I Danmark undersöks hur en mobilapplikation kan användas som hjälpmedel för att tidigt identifiera cerebral pares hos barn och hur e-hälsa kan användas som redskap för intravenös behandling i hemmet för barn och unga med akut eller långvarig sjukdom. I samarbete med Arba Minch University i Etiopien undersöks om påminnelser via sms är en effektiv strategi för att öka följsamheten till behandling för ungdomar som lever med HIV.

Flervetenskapligt forskarteam

Forskningen bedrivs av ett flervetenskapligt forskarteam inom hälsovetenskap, medicin, ekonomi, teknologi och samhällsvetenskap, som arbetar tillsammans kring gemensamma forskningsfrågor. Datateknologiexpertis analyserar förutsättningarna för att använda IT i vården; hälsoekonomiska utvärderingar görs parallellt med de kliniska studierna; och de utmaningar som uppstår till följd av att e-hälsa förändrar relationerna mellan barn, familj och professionella aktörer, studeras med utgångspunkt i kulturella perspektiv och implementeringsforskning.

Vetenskapligt råd (SAB)

Ingemar Petterson, professor vid Ortopedi, Lund. Johanna Ulfvarson, sjuksköterska, docent och Anja C Huizink, professor vid Vrije Universiteit Amsterdam.

Vill du veta mer?

Läs mer om eChildHealths forskningsprojekt och publikationer i Lunds universitets forskningsportal:

Projekt
Publikationer

Forte. Logga.

 

eChildHealth finansieras av Forte genom ett anslag på 27,6 miljoner kronor (2018-2025).