Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

eChildHealth

eChildHealth

Utveckling och implementering av e-hälsa i barnsjukvård

Sedan 2018 bedrivs forskning inom forskningsprogrammet eChildHealth, finansieras av Forte genom ett anslag på 27,6 miljoner kronor fördelat på sex år. 

Sex komplexa och kostsamma utmaningar inom barnsjukvård har valts ut för att stärka och utveckla en säker och tillfredsställande barncentrerad vård med stöd av e-hälsa. Forskningen följer ett internationellt ramverk för att utveckla, utvärdera och implementera komplexa interventioner i vården. Den slutlige användaren (familjen) och dess (professionelle) vårdgivare deltar genomgående i forskningsprocessen.

Det övergripande målet är tvåfaldigt:

1) att flytta fram gränsen för dagens kunskap om klinisk effektivitet respektive kostnadseffektivitet för e-hälsa som redskap för att främja och bistå egenvård för barn med långvarig sjukdom och deras familjer.
2) att bygga upp en hållbar flervetenskaplig miljö för utveckling, utvärdering och implementering av e-hälsa som stöd för egenvård för barn och deras familjer.

Kontakt via e-platta ska ge tryggare vård

I forskningsprogrammet ingår att undersöka hur en e-platta kan underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal och familj när barn med olika långvariga sjukdomar lämnar sjukhuset. Målet att ge barnet och familjen den trygghet och det stöd de behöver i hemmet och minska familjens behov av resor och återbesök på sjukhuset.

Flervetenskapligt forskarteam

Ett flervetenskapligt internationellt forskarteam inom vårdvetenskap, medicin, ekonomi, teknologi och samhällsvetenskap, arbetar tillsammans kring gemensamma forskningsfrågor. 

Datateknologiexpertis analyserar förutsättningarna för att använda IT i vården; hälsoekonomiska utvärderingar görs parallellt med de kliniska studierna; och de utmaningar som uppstår till följd av att e-hälsa förändrar relationerna mellan barn, familj och professionella aktörer, studeras med utgångspunkt i kulturella perspektiv och implementeringsforskning.

Sidansvarig:

Barns och familjers hälsa
Institutionen för hälsovetenskaper
Lunds universitet
Box 157
221 00  Lund
inger [dot] kristensson_hallstrom [at] med [dot] lu [dot] se