Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Barn med cancer

Förekomst av cancer ökar långsamt i samhället liksom chans till överlevnad trots cancerdiagnos. Behandling mot cancer under barndomen sträcker sig ofta över flera månader eller år och kan leda till biverkningar samt långvariga och kroniska komplikationer. När ett barn insjuknar i cancer påverkas hela familjen och barnets nära omgivning. 

Forskargruppen Barns och familjers hälsa har under lång tid genomfört forskningsprojekt med det övergripande målet att öka förståelse för och förbättra livssituationen för barn med cancer och deras familj. Förbättrat stöd vid genomgång av magnetkameraundersökning och strålbehandling liksom behov och effekter av vård i hemmet är exempel på tidigare forskningsområden.

Diagnostik, behandling och livskvalitet

I forskningsprojektet iCOPE (Interregional Childhood Oncology Precision Medicine Exploration) som pågick mellan 2019-2022, arbetade forskare för att förbättra diagnostik, behandling och livskvalitet för barn med cancer. iCOPE är ett interregionalt samarbete mellan Region Skåne, Lunds universitet, Rigshospitalet i Köpenhamn och Danmarks Tekniske Universitet som finansierades genom ett 3-årigt anslag från Interreg, EU:s program för territoriellt samarbete.

E-hälsa för barn med cancer

Forskargruppen Barns och familjers hälsa deltog i iCope genom samverkan med forskare i forskningsprogrammet eChildHealth. Gruppen leder det övergripande arbetet med att utveckla tvärvetenskaplig forskning om e-hälsa som ett verktyg för att främja och bistå egenvård för barn och ungdomar med cancer och deras familjer.

I ett av projekten som leds av Charlotte Castor, barnsjuksköterska och forskare, utvecklas och utvärderas en applikation till en e-platta som stöd för kommunikation mellan föräldrar i familjens hem och sjuksköterskor på barnonkologen.

Läs mer om iCOPE (länken leder till iCOPE:s webbplats).

Interreg. Logga.

iCOPE finansieras av Interreg, EU:s program för territoriellt samarbete.