Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Barn med cancer

Förekomst av cancer ökar långsamt i samhället liksom chans till överlevnad trots cancerdiagnos. Behandling mot cancer under barndomen sträcker sig ofta över flera månader eller år och kan leda till biverkningar samt långvariga och kroniska komplikationer. När ett barn insjuknar i cancer påverkas hela familjen och barnets nära omgivning. 

Forskargruppen Barns och familjers hälsa har under lång tid genomfört forskningsprojekt med det övergripande målet att öka förståelse för och förbättra livssituationen för barn med cancer och deras familj. Förbättrat stöd vid genomgång av magnetkameraundersökning och strålbehandling liksom behov och effekter av vård i hemmet är exempel på tidigare forskningsområden.

iCOPE

Interregional Childhood Oncology Precision Medicine Exploration (iCOPE) är ett interregionalt forskningsprojekt med målet att förbättra diagnostik, behandling och livskvalitet för barn med cancer. Projektet är ett samarbete mellan Region Skåne, Lunds universitet, Rigshospitalet i Köpenhamn och Danmarks Tekniske Universitet och finansieras genom ett 3-årigt anslag på 40 miljoner från Interreg, EU:s program för territoriellt samarbete.

E-hälsa för barn med cancer

Forskargruppen Barns och familjers hälsa deltar i iCope genom samverkan med forskare i forskningsprogrammet eChildHealth. Inger Kristensson Hallström, professor och forskargruppschef, leder det övergripande arbetet med att utveckla tvärvetenskaplig forskning om e-hälsa som ett verktyg för att främja och bistå egenvård för barn och ungdomar med cancer och deras familjer.

I ett av projekten som leds av Charlotte Castor, barnsjuksköterska och forskare, utvecklas och utvärderas en applikation till en e-platta som stöd för kommunikation mellan föräldrar i familjens hem och sjuksköterskor på barnonkologen.

Sidansvarig:

Kontakt

Inger Kristensson Hallström

Forskningsansvarig
Inger Kristensson Hallström
Professor i pediatrisk omvårdnad
Tel: 046 - 222 1896
inger [dot] kristensson_hallstrom [at] med [dot] lu [dot] se

Barns och familjers hälsa
Institutionen för hälsovetenskaper
Lunds universitet
Box 157
221 00  Lund
inger [dot] kristensson_hallstrom [at] med [dot] lu [dot] se

Om webbplatsen