Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Barncentrerad vård

Det 6-åriga forskningsprogrammet LUC3 fokuserar på föräldrastöd och barncentrerad vård för barn med långvariga sjukdomar och deras familjer, t.ex. barn med cancer, diabetes och hjärtsjukdom. Programmet avslutades 2018 men forskningen fortsätter i det pågående forskningsprogrammet eChildHealth med fokus på e-hälsa inom barnsjukvård.

Spädbanr håller i vuxens hand. Foto.

Barncentrerad vård

En av de mest centrala utmaningar som hälso- och sjukvården globalt sett står inför i dag är att hantera de stigande behov av vård som ett ökande antal barn med långvarig sjukdom beräknas medföra. Inom LUC3 (Lund University Child Centered Care) utvecklas, utvärderas och införs barncentrerad vård i praktisk verksamhet för att möta dessa komplexa och många gånger kostsamma utmaningar. Forskningsprogrammet involverar forskare från Sverige, Danmark, Norge, Island och Etiopien.

Forskningen fokuserar på följande tre områden:

  • Främja hälsa i den tidiga barndomen genom att stödja föräldrar och barn
  • Sjukhusbaserad hemsjukvård för barn med långvarig sjukdom
  • Kunskapsutveckling kring införandeprocesser av barncentrerad vård

Praktisk betydelse

Forskningen har visat sig ha stor betydelse för att underlätta enskilda barns möjlighet att leva med sin sjukdom, t ex har vi minskat antalet barn som behöver sövas för att genomgå magnetröntgenundersökningar genom att de får åldersanpassade förberedelser. Forskningen har också haft betydelse för hälso- och sjukvårdsorganisationer som kan ge ett bättre omhändertagande till mindre kostnad, bland annat har sjukhusbaserad hemsjukvård implementerats för barn med cancer i Danmark och för barn som insjuknar i diabetes i Sverige.

Finansiärer

Programmet finansierades av ett flerårigt programstöd från Forte och Vetenskapsrådet. Andra finansiärer är Diabetesfonden, Barncancerfonden, SIDA, Region Skåne, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Crafoordska stiftelsen, Ekhagastiftelsen och Fanny Ekdahls Stiftelse.