Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Genus och konflikt

I projektet ”Genus och konflikt” analyseras civilbefolkningens erfarenheter under och efter väpnad konflikt, med fokus på de mest utsatta grupperna, kvinnor, barn, sexuella minoriteter och könsminoriteter.

Projektet bedrevs 2019-2020 vid Pufendorfinstitutet, ett tvärvetenskapligt institut med syfte att stimulera till samarbete mellan forskare från olika discipliner inom Lunds universitet. 

I projektet deltog ett tvärvetenskapligt team av forskare med kompetens inom sociologi, global hälsa, juridik, barnsjukvård, socialmedicin, praktiserande läkarvård och mänskliga rättigheter.

Tillsammans studerade forskarna den dynamik som uppstår i konflikrelaterat sexuellt våld mellan tre typer av aktörer; offer, förövare och betraktare. Avsikten var att förstå orsaker till olika aktörers roll och hur dessa roller påverkar möjligheterna att hantera konsekvenserna.

Från forskargruppen Barns och familjers hälsa deltog Inger Kristensson Hallström vars infallsvinkel framförallt fokuserade på barn och kvinnor som kommer från konfliktområden och hur stöd kan utformas.

Inger Kristensson Hallström. Foto.

Forskningsansvarig
Inger Kristensson Hallström, professor i pediatrisk omvårdnad.

Tel: 046 - 222 18 96
E-post:
inger [dot] kristensson_hallstrom [at] med [dot] lu [dot] se (inger[dot]kristensson_hallstrom[at]med[dot]lu[dot]se)

Läs mer om projektet Genus och konflikt (länken leder till Pufendorfinstitutets webbplats).