Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

LUC3

LUC3

Föräldrastöd och barncentrerad vård

Sedan 2013 har ett internationellt forskarteam bedrivit forskning inom föräldrastöd och barncentrerad vård, i det 6-åriga forskningsprogrammet LUC3 (Lund University Child Centered Care) finansierat av Forte och Vetenskapsrådet. Programmet fokuserar på barn med långvariga sjukdomar och deras familjer, t.ex. barn med cancer, diabetes och hjärtsjukdom. 

En av de mest centrala utmaningar som hälso- och sjukvården globalt sett står inför i dag är att hantera de stigande behov av vård som ett ökande antal barn med långvarig sjukdom beräknas medföra. Inom LUC3 utvecklas, utvärderas och införs barncentrerad vård i praktisk verksamhet för att möta dessa komplexa och många gånger kostsamma utmaningar. Forskningsprogrammet involverar forskare från Sverige, Danmark, Norge, Island och Etiopien och leds av professor Inger Kristensson Hallström.

Forskningen fokuserar på följande tre områden:

 • Främja hälsa i den tidiga barndomen genom att stödja föräldrar och barn
 • Sjukhusbaserad hemsjukvård för barn med långvarig sjukdom
 • Kunskapsutveckling kring införandeprocesser av barncentrerad vård

Praktisk betydelse

Forskningen har visat sig ha stor betydelse för att underlätta enskilda barns möjlighet att leva med sin sjukdom, t ex har vi minskat antalet barn som behöver sövas för att genomgå magnetröntgenundersökningar genom att de får åldersanpassade förberedelser. Forskningen har också haft betydelse för hälso- och sjukvårdsorganisationer som kan ge ett bättre omhändertagande till mindre kostnad, bland annat har sjukhusbaserad hemsjukvård implementerats för barn med cancer i Danmark och för barn som insjuknar i diabetes i Sverige.

Finansiärer
Programmet finansieras sedan 2013 av ett flerårigt programstöd från Forte och Vetenskapsrådet. Andra finansiärer är Diabetesfonden, Barncancerfonden, SIDA, Region Skåne, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Crafoordska stiftelsen, Ekhagastiftelsen och Fanny Ekdahls Stiftelse.

  Sidansvarig:

  Barns och familjers hälsa
  Institutionen för hälsovetenskaper
  Lunds universitet
  Box 157
  221 00  Lund
  inger [dot] kristensson_hallstrom [at] med [dot] lu [dot] se