Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Möt Helene Åvik Persson – doktorand i hälsovetenskap

Helene Åvik Persson
Helene Åvik Persson, ny doktor vid Lunds universitet,

Helene Åvik Persson är doktorand i hälsovetenskap med inriktning omvårdnad i forskargruppen Barns och familjers hälsa. Hennes avhandlingsarbete handlar om palliativ vård för äldre personer på särskilt boende i Sverige.

Berätta lite om din bakgrund

Jag är legitimerad sjuksköterska och distriktssköterska med magisterexamen i omvårdnad och har främst arbetat inom hemsjukvård och särskilt boende.

Vad handlar din forskning om?

Min forskning utgör ett avgränsat delprojekt i ett större implementeringsprojekt, ”Införandet av kunskapsbaserad palliativ vård för äldre personer i särskilda boenden” (KUPA), där jag undersöker personalens perspektiv. Fokus i min forskning ligger på personalens upplevelser av implementering av kunskapsbaserad palliativ vård genom en utbildningsintervention i särskilda boenden.

Hur känns det att vara en del av forskargruppen Barns och familjers hälsa?

Att få vara en del av forskargruppen Barns och familjers hälsa känns spännande och utvecklande då jag får möjlighet att ta del av ett för mig, nytt forskningsområde. Dessutom är doktorandseminarierna i gruppen mycket lärorika och stimulerande.

Vad ägnar du fritiden åt?

På fritiden umgås jag med familj och vänner och ägnar en del tid till motion och vistelse i naturen.