Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildningsfilmer om palliativ vård av barn

Palliativt förhållningssätt vid arbete med barn - kort sammanfattning av utbildningsfilmerna.

Regionala cancercentrum i samverkan släpper introduktionsserie i fem delar om palliativ vård av barn och vad ett palliativt förhållningssätt innebär. De fem utbildningsfilmerna riktar sig till alla som arbetar med allvarligt sjuka barn.

Charlotte Castor, barnsjuksköterska, forskare i forskargruppen Barns och familjers hälsa och regional patientprocessledare palliativ vård av barn vid RCC Syd, har lett arbetet med filmerna.

– Det behövs en förståelse för vad palliativa vårdbehov kan vara och en samsyn mellan olika vårdgivare över hur barnens och familjens behov kan tillgodoses. Här finns mycket att utveckla. Det är viktigt att alla vårdinstanser, men även skolan eller barnhälsovården, förstår vilken roll de kan och behöver spela. Att vi ser att vi är en del av en kedja och att varje länk behöver rustas med kunskap, god kommunikation och samarbete. Våra filmer vänder sig till alla som arbetar i denna kedja, säger Charlotte Castor

Som regional patientprocessledare för palliativ vård av barn verkar Charlotte Castor för att samordna och öka vård med palliativt synsätt i hela södra sjukvårdsregionen. Arbetet har resulterat i en regional styrgrupp och ett multiprofessionellt sjukhusbaserat konsultteam för palliativ vård av barn som utgår från SUS. Nu arbetar Charlotte Castor för att öka den vetenskapliga kunskapen om palliativ vård av barn genom att utveckla och driva forskning.

Läs pressmeddelandet från Regionala cancercentrum i samverkan
Informationsfilmer om palliativ vård av barn