Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsmöte om e-hälsa

Fr. v. Inger kristensson Hallström, Mia Hylén, Stefan Nilsson, Runar Vilhjalmsson, Gudrun Kristjansdottir och Pernilla Stenström.
Fr. v. Inger Kristensson Hallström, Mia Hylén, Stefan Nilsson, Runar Vilhjalmsson, Gudrun Kristjansdottir och Pernilla Stenström diskuterar pågående forskning inom forskningsprogrammet eChildHealth.

Under veckan samlades en arbetsgrupp inom forskningsprogrammet eChildHealth för att diskutera pågående forskning om tillgång till sjukvård inom barnkirurgi.

Vi förbereder publicering av kvalitativa forskningsresultat baserat på intervjuer med föräldrar till barn som lämnat sjukhuset efter en operation, säger Runar Vilhjalmsson, professor vid University of Iceland, som ingår i arbetsgruppen.

eChildHealth är ett forskningsprogram vid Lunds universitet finansierat av Forte, med målet att utveckla barncentrerad vård med stöd av e-hälsa. I programmet undersöks hur digitala plattformar kan underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal och familj när barn med olika långvariga sjukdomar lämnar sjukhuset.

Forskningsprogrammet leds av Inger Kristensson Hallström, professor i pediatrisk omvårdnad vid Lunds universitet.