Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningskonferens - Lunds universitets cancercentrum

Inger Kristensson Hallström och Charlote Castor under LUCC:s forskningskonferens.
Inger Kristensson Hallström och Charlotte Castor, LUCC:s forskningskonferens den 5 maj i Lund.

Den 5 maj deltog Inger Kristensson Hallström och Charlotte Castor i en forskningskonferens arrangerad av Lunds universitets cancercentrum – LUCC, på temat “Long term perspectives on cancer – from molecules to nursing and rehabilitation”.

Vid LUCC bedrivs cancerforskning som spänner över hela kedjan från laboratorieforskning till kliniska studier på cancerpatienter och patient- och anhörigperspektiv.

Konferensen genomfördes den 5 maj i aulan vid universitetssjukhuset i Lund. Inger Kristensson Hallström, professor i pediatrisk omvårdnad, var ordförande för konferensens första session på temat ”Omvårdnad och patientperspektiv”. 

Charlotte Castor presenterar sin forskning om palliativ vår för barn.
Charlotte Castor presenterar sin forskning om palliativ vård av barn.

Charlotte Castor, barnsjuksköterska och postdok i forskargruppen Barns och familjers hälsa, framförde en presentation om palliativ vård av barn med cancer. Hon berättade om sin forskning inom palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och e-hälsa. Hon lyfte också utvecklingen av kliniska riktlinjer och stöd. Som regional patientprocessledare palliativ vård av barn vid RCC Syd, har Charlotte Castor lett utvecklingen av en introduktionsserie om palliativ vård av barn.