Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Produktivt forskningsmöte för iCOPE

Inger Kristensson Hallström och Helena Hansson
Inger Kristensson Hallström och Helena Hansson.

Inger Kristensson Hallström och Helena Hansson har deltagit i ett forskningsmöte för iCOPE, ett interregionalt forskningsprojekt med målet att förbättra diagnostik, behandling och livskvalitet för barn med cancer.

Under forskningsmötet, som genomfördes den 11 maj, diskuterades den forskning som bedrivits och hur arbetet kan fortsätta efter att projektet avslutas i september 2022.

Från forskargruppen Barns och familjers hälsa har professor Inger Kristensson Hallström med forskarkollegor arbetat för att inrätta tvärvetenskaplig forskning om e-hälsa. De undersöker bl.a. hur en eHälso-app i en surfplatta kan underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal och familj när barn med cancer lämnar sjukhuset. Målet är att stärka och utveckla en trygg och säker övergång till barnets hem.

Helena Hansson, forskare och sjuksköterska, undersöker hur e-hälsa kan användas som redskap för intravenös behandling i hemmet för barn och unga med akut eller långvarig sjukdom. 

I ett samarbete med Göteborgs universitet arbetar forskare med att vidareutveckla, testa och validera en digital skattningsskala som ska hjälpa barn att skatta sina symptom vid cancerbehandling.

Om iCOPE

iCOPE (interregional Childhood Oncology Precision medicine Exploration) är ett samarbete mellan Region Skåne, Lunds universitet, Rigshospitalet i Köpenhamn och Danmarks Tekniske Universitet. Projektet finansieras genom ett 3-årigt anslag på 40 miljoner från Interreg, EU:s program för territoriellt samarbete.