Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Internationellt forskningsmöte i Lund

Forskare och kliniker under forskningsmötet i Lund.
Forskare och kliniker från Sverige, USA och Sydafrika vid internationellt forskningsmöte i Lund.

Charlotte Castor, barnsjuksköterska och forskare i forskargruppen Barns och familjers hälsa, har deltagit i ett internationellt forskningsmöte i Lund.

Den 20-22 juni samlades forskare och kliniker från Sverige, USA och Sydafrika för att diskutera pågående och kommande forskning kopplat till projektet PicPecc (Pictorial support in person-centred care for children). Inom projektet, som leds av Stefan Nilsson, docent vid Göteborgs universitet, har forskare utvecklat en applikation som ska hjälpa barn att skatta sina symptom. Applikationen har utvecklats för ökad personcentrering i barnsjukvård med fokus på barns självskattning och hantering av symtom. 

Nyutvecklad skattningsskala 

En funktion i PicPicc är en nyutvecklad 11-gradig skattningsskala som just nu valideras i USA och Sverige. Charlotte Castor leder detta delprojekt där också flera andra forskare kopplade till forskargruppen och institutionen deltar, däribland Stefan Nilsson, Gudrun Kristjansdottir, Olof Kristjansdottir och Pernilla Stenström.

Forskningsmötet i Lund ägnades åt presentationer av de olika forskningsprojekten, diskussioner och planering av manuskript, ansökningar och konferensbidrag.

– Även om projekten med Picpecc startade för flera år sedan och många av oss har setts tidigare var detta första gången som många av oss som arbetar med PicPecc på ett eller annat sätt kunde ses fysiskt och dela erfarenheter och utmaningar. För mig har det varit mycket givande att få genomföra detta vetenskapliga möte här i Lund tillsammans med Stefan Nilsson, Göteborgs universitet och Maria Björk, Jönköping University, säger Charlotte Castor.