Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förbättra föräldrars tilltro till sin förmåga att främja hälsosamma levnadsvanor för sitt barn

Inger Kristensson Hallström och Mariette Derwig.
Inger Kristensson Hallström och Mariette Derwig.

Mariette Derwig och Inger Kristensson Hallström m.fl. har utvärderat förändringar i föräldrars tilltro till sin förmåga att främja hälsosamma levnadsvanor för sitt barn efter ett barncentrerat hälsosamtal på BVC.

Föräldrar, 1 115 mödrar och 869 fäder, till 1 197 barn som ingick i en randomiserade kontrollerade studie, svarade på enkäter om tilltro till sin förmåga att främja hälsosamma levnadsvanor för sitt barn.

Vad visar studien?

Mödrar som hade fått erfarenhet av den nya samtalsmodellen visade en signifikant positiv utveckling i upplevd tilltro till sin förmåga att främja fysisk aktivitet till sina barn i jämförelse med mödrar som hade fått traditionell vård, dock med oklar klinisk relevans.

Mödrars positiva förändring i upplevd tilltro tycktes förstärka interventionseffekten på zBMI-förändring hos barn med en positiv zBMI. Det visar på ett möjligt samband mellan mödrars ökade tilltro till sin förmåga att främja en hälsosam kost och en gynnsam utveckling av zBMI hos barnet.

– Framtida interventioner behöver fokusera på att förbättra föräldrarnas tilltro till sin förmåga att främja hälsosamma levnadsvanor för sitt barn, båda hos mammor och pappor, som en strategi för att förebygga obesitas hos förskolebarn, säger Mariette Derwig, barnläkare och forskare i forskargruppen Barns och familjers hälsa.