Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillbaka i skolan med robotteknologi

Barn interagerar med telenärvarorobot i skolan
Med telenärvaroroboten Fable Connect, utvecklad av Shape Robotics, kan användaren från exempelvis sjukhuset eller hemmet, interagera med sina klasskamrater i skolan. Bildkälla: Shape Robotics.

Mette Wiebel, doktorand vid Rigshospitalet i Köpenhamn, forskar om interaktion och lärande via robotteknik. Den 13 september 2022 genomförde hon sin halvtidskontroll.

När barn och ungdomar med cancer återvänder till skolan efter cancerbehandling upplever många sociala, psykologiska eller skolrelaterade problem.

I sitt doktorandprojekt undersöker Mette Wiebel hur telenärvarorobotar kan hjälpa dessa barn och ungdomar att upprätthålla kontakten med sin skolklass under sin cancerbehandling och därigenom stödja deras personliga, sociala och professionella utveckling.

Kan kontrollera roboten i klassrummet

I projektet testas telenärvarorobotarna Fable Connect och AV1. Telerobotarna är designade så att barnet kan kontrollera roboten i skolans klassrum via sin surfplatta eller smartphone och därigenom interagera med sina klasskamrater. Genom roboten kan barnet se, höra och tala på lektionerna. En pilotstudie av forskningsprojektet där roboten AV1 testades, publicerades 2020 i tidskriften Nursing Open.   

Den 13 september 2022 genomförde Mette Wiebel sin halvtidskontroll. Professor Inger Kristensson Hallström från forskargruppen Barns och familjers hälsa vid Lunds universitet är bihandledare.

Läs mer om roboten Fable connect och AV1 (länkarna leder till tillverkarnas externa webbplatser)