Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Angela Afua Quaye har spikat sin avhandling

Kollage, foto på Angela och avhandlingen

Torsdagen den 10 november spikade Angela Afua Quaye sin avhandling under den traditionsenliga spikningen, som markerar att avhandlingen blivit tillgänglig för allmänheten.

Angela Afua Quaye är doktorand i forskargruppen Barns och familjers hälsa vid Lunds universitet. I sitt doktorandprojekt har hon undersökt hur barnets bästa kommer till uttryck när barn vårdas på sjukhus i Sverige. Projektet har sin bakgrund i FN:s konvention om barns rättigheter som sedan den 1 januari 2020 är svensk lag samt patientlagen som betonar att när vård ges till barn, ska den ges utifrån barnets bästa.  

Disputation  

Angela Afua Quaye disputerar med avhandlingen “The child's best interest during hospitalization - what does this imply?".

Huvudhandledare: professor Inger Kristensson Hallström

Fakultetsopponent: professor Renée Flacking, Falun

Ordförande vid disputationen: docent Åsa Tornberg

Läs mer om disputationen i kalendariet


Länk till avhandlingen i forskningsportalen