Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om forskargruppen

I forskargruppen Barns och familjers hälsa bedrivs forskning inom pediatrisk vård och omsorg med fokus på barn med långvariga sjukdomar och deras familjer, t.ex. barn med cancer, cerebral pares, diabetes, hjärtsjukdom, HIV, övervikt och spädbarnskolik. Forskningen sker i nära samarbete med hälso- och sjukvården och leds av professor Inger Kristensson Hallström.

Barns och familjers hälsa

Barnet och familjens behov
Vi har fokus på barnet och familjens behov, deltagande i vård och beslut, fysisk aktivitet, övergång från barn- till vuxenvård, åtgärder som förebygger ohälsa och familjeinterventioner i hälso- och sjukvård som stöder och utvecklar barnets och familjens hälsa. Forskningen genererar kunskap om hela familjen när ett barn i familjen blir långvarigt sjukt, hur omhändertagande och behandling påverkar familjens dagliga liv och vilka effekter det får över tid.

Praktisk betydelse
Forskningen och implementeringen av forskningsresultaten i praktisk hälso- och sjukvård har visat sig ha stor betydelse för enskilda barn och deras familjers möjligheter att leva med sjukdom eller ohälsa. Den har också fått betydelse för hälso- och sjukvårdsorganisationer som kan ge ett bättre omhändertagande till mindre kostnad.

Flervetenskapligt forskarteam
Forskargruppen har ett flervetenskapligt perspektiv och barnsjuksköterskor, barnmorskor, sjukgymnaster, läkare, psykiatrisjuksköterskor och forskare inom global hälsa deltar i forskningen. Även etnologer, teknologer och hälsoekonomer är kopplade till forskargruppen. Klicka här för att läsa mer om våra forskare

Utbildning
Forskargruppens medarbetare undervisar på grund- och avancerad nivå inom det hälso- och vårdvetenskapliga området. Vi bedriver också forskarutbildning, uppdragsutbildning och är engagerade i pedagogisk utbildning inom ramen för Medicinska fakultetens utbildning för medarbetare. Klicka här för att läsa mer

Forskningsprogram
Sedan 2013 bedrivs forskning inom föräldrastöd och barncentrerad vård, i det 6-åriga forskningsprogrammet LUC3 (Lund University Child Centered Care), finansierat av Forte och Vetenskapsrådet. Hösten 2018 erhöll forskargruppen ytterligare ett 6-årigt programstöd från Forte, för forskning om e-hälsa inom barnsjukvård, i forskningsprogrammet eChildHealth. Klicka här för att läsa mer

Finansiärer
Forskningen finansieras av bland annat Forskningsrådet Forte, Vetenskapsrådet, Barncancerfonden, SIDA, Diabetesfonden, Barndiabetesfonden, Region Skåne samt olika forskningsstiftelser som
Crafoordska stiftelsen, Ekhagastiftelsen, Linnea & Josef Carlssons Stiftelse och Fanny Ekdahls Stiftelse.

Sidansvarig:

Barns och familjers hälsa
Institutionen för hälsovetenskaper
Lunds universitet
Box 157
221 00  Lund
inger [dot] kristensson_hallstrom [at] med [dot] lu [dot] se