Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utbildning

Forskargruppens medarbetare undervisar på så väl grund- som avancerad nivå inom det hälso- och vårdvetenskapliga området. Vi bedriver också forskarutbildning, uppdragsutbildning och är engagerade i pedagogisk utbildning inom ramen för Medicinska fakultetens utbildning för medarbetare, MedCul. 

Utbildning på grund- och avancerad nivå
Våra medarbetare undervisar i program och kurser inom sjuksköterskeutbildning, fysioterapeututbildning och läkarutbildning. Vi deltar också i undervisning inom specialistutbildning till barnmorska, barnsjuksköterska och psykiatrisjuksköterska samt inom Masterprogram i medicinsk vetenskap.

Forskargruppschef Inger Kristensson Hallström handleder läkarstudenter som genomför studier i Etiopien, i samarbete med Addis Ababa University. 

Irén Tiberg är programordförande för PNORR (Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa).

Forskarutbildning
Vi bedriver utbildning på forskarnivå inom det hälso- och vårdvetenskapliga området. Inger Kristensson Hallström ansvarar tillsammans med Irén Tiberg för forskarutbildningskursen Komplexa Interventioner inom pediatrisk vård. Kursen riktar sig till yrkesverksamma inom hälsa- och sjukvård som planerar för forskarutbildning, är doktorander eller postdoktorer. Senaste omgången av kursen genomfördes i ett samarbete med Addis Ababa University i Etiopien.

Uppdragsutbildning
Medarbetar i forskargruppen bedriver uppdragsutbildning inom barnintensivvård och barnkirurgisk omvårdnad i samarbete med Skånes universitetssjukhus.

Sidansvarig:

Barns och familjers hälsa
Institutionen för hälsovetenskaper
Lunds universitet
Box 157
221 00  Lund
inger [dot] kristensson_hallstrom [at] med [dot] lu [dot] se