Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildning

Forskargruppens medarbetare undervisar på så väl grund- som avancerad nivå inom det hälso- och vårdvetenskapliga området. Vi bedriver också forskarutbildning, uppdragsutbildning och är engagerade i pedagogisk utbildning inom ramen för Medicinska fakultetens utbildning för medarbetare.

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Medarbetare i forskargruppen undervisar i program och kurser inom sjuksköterskeutbildning, fysioterapeututbildning och läkarutbildning. Vi deltar också i undervisning inom specialistutbildning till barnmorska, barnsjuksköterska och psykiatrisjuksköterska samt inom Masterprogram i medicinsk vetenskap. Vi handleder läkarstudenter som genomför studier i Etiopien, i samarbete med Addis Ababa University. 

Forskarutbildning

Vi bedriver utbildning på forskarnivå inom det hälso- och vårdvetenskapliga området. Vi ansvarar för forskarutbildningskursen Komplexa Interventioner inom pediatrisk vård. Kursen riktar sig till yrkesverksamma inom hälsa- och sjukvård som planerar för forskarutbildning, är doktorander eller postdoktorer. Senaste omgången av kursen genomfördes i ett samarbete med Addis Ababa University i Etiopien.

Uppdragsutbildning

Medarbetar i forskargruppen bedriver uppdragsutbildning inom barnintensivvård och barnkirurgisk omvårdnad i samarbete med Skånes universitetssjukhus. Utbildningarna baserar sig på aktuell forskning och vänder sig till yrkesverksamma inom landsting, kommuner, myndigheter och organisationer både i Sverige och i Norden.