Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Barnets fysiska funktion

Inom forskningsområdet ”Barnets fysiska funktion” utgår vi från barnets naturliga behov av fysisk aktivitet och barnets rörelsemönster allt eftersom barnet utvecklas genom uppväxten.

Barn får ökad hälsa och välbefinnande när de deltar i fysisk aktivitet. Men barn med funktionshinder deltar mindre i fysisk aktivitet jämfört med barn utan funktionshinder. Alla barn har samma rätt till god hälsa och att vara fysisk aktiva, enlig FN’s Agenda 2030. Dessutom rekommenderar Världshälsoorganisationen (WHO) alla barn, med eller utan funktionsnedsättning, att var fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag.

Fysisk aktivitet för barn med cerebral pares

Barn och unga med svår cerebral pares (CP) har ingen gångförmåga, vilket leder till att de är mycket stillasittande och lite fysiskt aktiva. De kan inte stå eller gå självständigt och ståtränar därför dagligen i ett statiskt ståhjälpmedel.

Innowalk är ett motoriserat hjälpmedel som möjliggör gångliknande rörelser i upprätt stående för barn med svår cerebral pares. Barnen får uppleva gångrörelser som genererar rörelser i hela kroppen. Träningen i Innowalk kan beskrivas som dynamisk ståträning.

I ett pågående projekt vid Lunds universitet ska nu hjälpmedlet testas. Forskningsprojektet kommer att ha individen i centrum för att kunna hitta faktorer inom individen och i individens miljö som underlättar och försvårar dynamisk ståträning i Innowalk.  

Ökat deltagande i fysisk aktivitet genom stöd från e-hälsa

Vår vision är att öka delaktighet för barn med fysiska funktionsnedsättningar i samband med fysisk aktivitet och idrott med hjälp av innovativ ny teknik och flervetenskapliga metoder. Vår forskning bygger på utveckling, utvärdering och införande av en säker e-hälsolösning med mål att främja och förbättra hälsan och förebygga sjukdom hos barn med cerebral pares (CP), att öka familjens inflytande i barnets vård samt att minska belastning på familjen.  

Riskbedömning för cerebral pares med hjälp av AI

Tidig upptäckt av cerebral pares eller andra neurologiska utvecklingsnedsättningar hos små barn genom att använda metoden General Movement Assessment (GMA) med hjälp av en smarttelefonapplikation i Danmark. Det övergripande syftet med denna studie är att utvärdera tidig upptäckt och diagnostisering av avvikande neurologisk utveckling genom GMA med hjälp av en applikation i en smartphone. En analysmetod av video upptagningarna med hjälp av artifisiell inteligen (AI) håller på att utvecklas.

Forskningsprojekt

Läs mer om våra projekt i Lunds universitets forskningsportal. Klicka på menyn nedan.

Finansiärer

Forskningsprojekten finansieras av Vetenskapsrådet, ALF-medel, Region Skåne, Linnea och Josef Carlssons stiftelse, Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne, Stiftelsen Promobila, Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU), Elsass stiftelsen och Forte.

Åsa Tornberg. Foto.

Forskningsansvarig
Åsa Tornberg, docent i fysioterapi.

Tel: 046-222 97 66
E-post: 
asa [dot] tornberg [at] med [dot] lu [dot] se (asa[dot]tornberg[at]med[dot]lu[dot]se)


Katarina Lauruschkus. Foto.

Assisterande forskare
Katarina Lauruschkus

E-post: 
katarina [dot] lauruschkus [at] med [dot] lu [dot] se (katarina[dot]lauruschkus[at]med[dot]lu[dot]se)


Doktorand
Annemette Kircheiner Brown

E-post: 
annemette [dot] brown [at] regionh [dot] dk (annemette[dot]brown[at]regionh[dot]dk) 


Doktorand
Trille Jakobsson

E-post:
trille.jakobsson@med.lu.se