Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om forskargruppen

Forskargruppen Barns och familjers hälsa bedriver forskning inom pediatrisk vård och omsorg. Fokus för forskning och utbildning är hur vård och omsorg för barn och unga vuxna med långvarig sjukdom och deras familjer kan utvecklas och förbättras. Likaså hur utbildningsinsatser kan minska våld i hemmet samt hur olika former av e-hälsa kan stärka barns och familjers egenvård. Forskningen sker i nära samarbete med hälso- och sjukvården.

 

Spädbarns fötter på vuxna fötter. Foto.

Barnets bästa och familjens behov

Vårt fokus är på barnets bästa, familjens behov och hur barn och familjer deltar i vård och beslut. Vi har fokus på övergången från barnsjukvård till vuxenvård eller till hemmet och hur familjen kan stödjas med hjälp av olika e-hälsointerventioner. Likaså på åtgärder som förebygger ohälsa i familjen och interventioner som stödjer och utvecklar barnets och familjens hälsa t.ex. inom områden som övervikt, fysisk aktivitet och seneffekter av barncancer. Forskningen genererar kunskap om hela familjen när ett barn i familjen blir sjukt, hur omhändertagande och behandling påverkar familjens dagliga liv och vilka effekter det får över tid.

Praktisk betydelse

Vi arbetar i nära samarbete med hälso- och sjukvård för att omsätta forskningsresultaten till praktisk verksamhet. Implementeringen av forskningsresultat i praktisk hälso- och sjukvård har visat sig ha betydelse för enskilda barn och deras familjers möjligheter att leva med sjukdom eller ohälsa. Den har också fått betydelse för hälso- och sjukvårdsorganisationer som kan ge ett bättre omhändertagande utan att hälso- och sjukvårdskostnader eller kostnader för familjen ökar.

E-hälsa

Sedan 2018 bedrivs forskning inom det 6-åriga forskningsprogrammet eChildHealth i Sverige, Danmark, Island och Etiopien. Vi undersöker hur olika e-hälsolösningar kan underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal och familj när barn med en långvarig sjukdom lämnar sjukhuset. Forskningen är en fortsättning på det 6-åriga forskningsprogrammet LUC3 (2013-2018), om föräldrastöd och barncentrerad vård.

Flervetenskapligt forskarteam

Vi arbetar flervetenskapligt och har både ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Barnsjuksköterskor och andra specialistsjuksköterskor, fysioterapeuter, läkare och forskare inom folkhälsovetenskap och global hälsa deltar i forskningen. Även psykologer, teknologer och hälsoekonomer är knutna till forskargruppen.

Utbildning

Våra medarbetare är involverade i utbildningsinsatser på grund- och avancerad nivå inom det hälso- och vårdvetenskapliga området. Vi bedriver också forskarutbildning, deltar i uppdragsutbildning och är engagerade i pedagogisk utbildning inom ramen för Medicinska fakulteten.

Finansiärer

Vår forskning finansieras av Forte, Vetenskapsrådet, Barncancerfonden, SIDA, Diabetesfonden, Barndiabetesfonden, Region Skåne samt olika forskningsstiftelser som Crafoords stiftelse, Ekhagastiftelsen, Linnea & Josef Carlssons Stiftelse, Fanny Ekdahls Stiftelse, RBU och Mjölkdroppen.

Inger Kristensson Hallström. Foto.

Forskargruppen grundades av Inger Kristensson Hallström, barnsjuksköterska och professor i pediatrisk omvårdnad.