Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om forskargruppen

Forskargruppen Barns och familjers hälsa bedriver forskning inom pediatrisk vård och omsorg och e-hälsa, med fokus på barn med långvariga sjukdomar och deras familjer, t.ex. barn med cancer, cerebral pares, diabetes, hjärtsjukdom, HIV, övervikt och spädbarnskolik. Forskningen sker i nära samarbete med hälso- och sjukvården och leds av professor Inger Kristensson Hallström.

 

Barns och familjers hälsa

Barnet och familjens behov

Vårt fokus är på barnet och familjens behov och hur barn och familjer deltar i vård och beslut när ett barn är sjukt. Vi har fokus på övergångar inom barnsjukvård t.ex. till hemsjukvård och hur familjen kan stödjas med hjälp av olika e-hälsointerventioner. Likaså fokuserar vi på åtgärder som förebygger ohälsa i familjen och interventioner som stödjer och utvecklar barnets och familjens hälsa t.ex. inom områden som övervikt och fysisk aktivitet. Forskningen genererar kunskap om hela familjen när ett barn i familjen blir långvarigt sjukt, hur omhändertagande och behandling påverkar familjens dagliga liv och vilka effekter det får över tid.

Praktisk betydelse

Vi arbetar i nära samarbete med hälso- och sjukvård för att omsätta forskningsresultaten till praktisk verksamhet. Implementeringen av forskningsresultat i praktisk hälso- och sjukvård har visat sig ha betydelse för enskilda barn och deras familjers möjligheter att leva med sjukdom eller ohälsa. Den har också fått betydelse för hälso- och sjukvårdsorganisationer som kan ge ett bättre omhändertagande utan att hälso- och sjukvårdskostnader eller kostnader för familjen ökar.

E-hälsa

Sedan 2018 bedrivs forskning inom det 6-åriga forskningsprogrammet eChildHealth. Vi undersöker hur olika e-hälsolösningar kan underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal och familj när barn med en långvarigs sjukdomar lämnar sjukhuset. Forskningen är en fortsättning på det 6-åriga forskningsprogrammet LUC3 (2013-2018), om föräldrastöd och barncentrerad vård.

Flervetenskapligt forskarteam

Vi arbetar flervetenskapligt och har både ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Barnsjuksköterskor och andra sjuksköterskor, fysioterapeuter, läkare och forskare inom folkhälsovetenskap och global hälsa deltar i forskningen. Även etnologer, teknologer och hälsoekonomer är knutna till forskargruppen.

Utbildning

Våra medarbetare är involverade i utbildningsinsatser på grund- och avancerad nivå inom det hälso- och vårdvetenskapliga området. Vi bedriver också forskarutbildning, deltar i uppdragsutbildning och är engagerade i pedagogisk utbildning inom ramen för Medicinska fakulteten.

Finansiärer

Vår forskning finansieras av Forte, Vetenskapsrådet, Barncancerfonden, SIDA, Diabetesfonden, Barndiabetesfonden, Region Skåne samt olika forskningsstiftelser som Crafoordska stiftelsen, Ekhagastiftelsen, Linnea & Josef Carlssons Stiftelse, Fanny Ekdahls Stiftelse, RBU och Mjölkdroppen.