Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Grunda Sunda Vanor

 

Litet troll och grönsaksfigurer. Illustration.

Förebygga övervikt hos barn 

Hösten 2014 startade ett projekt i Skåne för att främja hälsosamma levnadsvanor och förebygga övervikt hos förskolebarn. I projektet utvecklades samtalsmodellen Grunda Sunda Vanor för sjuksköterskor på barnavårdscentralen (BVC) för att de, tillsammans med barn och föräldrar, ska kunna samtala kring olika levnadsvanor på ett vardagsnära men också lekfullt sätt. Projektet blev sedan en forskningsstudie, som syftade till att utvärdera om Grunda Sunda Vanor är en användbar samtalsmodell, för att främja hälsosamma levnadsvanor och förebygga övervikt hos förskolebarn.

I studien erbjöds alla barn och deras föräldrar ett Grunda sunda vanor hälsosamtal vid barnets fyraårsbesök på BVC. Om man vid hälsoundersökningen identifierade övervikt eller fetma erbjöds också ett vägledande familjesamtal.

Pedagogiskt bildmaterial

För att engagera barnet i samtalen använde sjuksköterskan på BVC ett pedagogiskt bildmaterial som utgår från de viktigaste levnadsvanorna som enligt forskning påverkar barnets viktutveckling.

Genom en bildberättelse om ett litet troll får barnet möta färgglada frukt- och grönsaksfigurer, bekanta sig med tallriksmodellen och lära sig om portionsstorlekar. Matvanor är i fokus men man tar också upp fysisk aktivitet, stillasittande, tandborstning och sovvanor.

För att fastställa om Grunda sunda vanor är en användbar samtalsmodell, har både barnens, föräldrarnas och sjuksköterskornas erfarenheter av hälsosamtalen kartlagts. I studien deltog 5 000 fyraåringar och deras föräldrar på 37 barnhälsovårdsenheter i Skåne.


Illustration: carin [dot] carlsson1 [at] gmail [dot] com (Carlin Carlsson) 

 

Mariette Derwig. Foto.

Forskningsansvarig
Mariette Derwig, biträdande forskare.

E-post: 
mariette [dot] derwig [at] skane [dot] se (mariette[dot]derwig[at]skane[dot]se)