Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Presenterar forskningsresultat från eChildHealth

Mia Hylen. Foto.
Mia Hylén, doktor i medicinsk vetenskap och specialistsjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus presenterar forskning från eChildHealth vid Kirurgveckan i Örebro.

Forskare från eChildHealth, Mia Hylén och Pernilla Stenström har presenterat en studie vid Kirurgveckan i Örebro den 21-25 augusti. I studien har de tillsammans med forskarkollegor undersökt hur en e-hälsoapp i en e-platta kan underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal och familj när barn med långvarig sjukdom lämnar sjukhuset.

Studien visade att föräldrar som erhållit stöd från en e-platta, efter att deras barn blivit opererat eller varit prematurt, upplever en hög tillgänglighet till vården. Med hjälp av e-plattan kunde de kommunicera med den personal som vårdat dem under sjukhusvistelsen vilket var av stor betydelse. E-plattan gav stöd, information och besparade dem tid i kontakten med sjukvården. En osäkerhet fanns dock hos föräldrarna kring säkerhet vid överföring av information och bilder vilket behöver beaktas och bemötas.

Pernilla Stenström
Pernilla Stenström, överläkare, specialistläkare och docent

Pernillas profil i Lunds universitets forskningsportal