Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Interaktion och lärande via telenärvarorobotar

Barn interagerar med telenärvarorobot i skolan
Med telenärvaroroboten Fable Connect, utvecklad av Shape Robotics, kan användaren interagera med sina klasskamrater i skolan från exempelvis sjukhuset eller hemmet. Bildkälla: Shape Robotics.

Mette Wiebel är doktorand vid Rigshospitalet i Köpenhamn och forskar om interaktion och lärande via robotteknik. I en ny studie undersöker hon barnens och lärarnas erfarenheter av utbildningsstöd med telenärvarorobotar för barn under cancerbehandling.

När barn och ungdomar med cancer återvänder till skolan efter cancerbehandling upplever många sociala, psykologiska eller skolrelaterade problem. Mette Wiebel och forskarkollegor undersöker i en ny studie hur telenärvarorobotar kan hjälpa dessa barn och ungdomar att upprätthålla kontakten med sin skolklass under sin cancerbehandling och därigenom stödja deras personliga, sociala och professionella utveckling.

Via en telenärvarorobot kan barnet interagera med sina klasskamrater i skolan från exempelvis sjukhuset eller hemmet via sin surfplatta eller smartphone. Genom roboten kan barnet se, höra och tala på lektionerna.

I studien intervjuades 31 barn med cancer (i åldern 7–17 år), 30 lärare och 118 klasskamrater  och 19 timmar av deltagarobservationer genomfördes i nio klassrum.

Resultatet betonar komplexiteten hos interaktion och lärande med telenärvarorobotar. Detta inkluderar bland annat lärarens förståelse av undervisning och inlärning med hjälp av telenärvarorobotar, klasskamratens förmåga att involvera det avlägsna barnet i grupparbete, barnets eget behandlingsprotokoll samt robotens funktionalitet.

Studien föreslår att barn med cancer, med hjälp av telenärvarorobotar, kan fortsätta att delta i lektionen medan de är inlagda på sjukhus eller isolerade och följaktligen minska sociala och pedagogiska motgångar. Men det behövs strategier för användning och systematisk övervakning av telenärvarorobotar för att säkerställa att barn under cancerbehandling inte släpar efter i skolan.