Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vi uppmärksammar Världsaidsdagen

Barn med mobil
Är påminnelser via sms en effektiv strategi för att öka följsamheten till antiretroviral behandling? Det undersöker doktorand Abayneh Tunje Tanga.

Med anledning av Världsaidsdagen den 1 december vill vi lyfta pågående forskning inom området HIV/aids. Abayneh Tunje Tanga och Melkamu Merid Mengesha är doktorander i forskargruppen Barns och familjers hälsa. De arbetar för att förbättra följsamheten till antiretroviral behandling och motverka hiv-relaterat stigma bland barn och ungdomar som lever med HIV i Etiopien.

Abayneh Tunje Tangas forskningsfokus är förbättrad följsamhet till antiretroviral behandling. Han undersöker om påminnelser via sms är en effektiv strategi för att öka följsamheten.

306 ungdomar valdes ut och automatiska SMS-meddelanden skickades till hälften av ungdomarna under sex månader baserat på deras läkemedelsschema. Av mer än trettio tusen skickade meddelanden nådde 99,4 % mottagarna. Efter sex månader var följsamheten till behandlingen betydligt högre för dem som fick påminnelserna. Mängden HIV-virus som upptäcktes i deras blod var också mindre, säger Abayneh Tunje Tanga och betonar att det nu krävs ytterligare arbete för att praktiskt kunna omsätta dessa resultat i vården.

Läs mer om forskningsprojektet i Forskingsportalen


Melkamu Merid Mengeshas forskningsfokus handlar om att motverka hiv-relaterat stigma och förbättra de kliniska resultaten.

– Forskningen visar att vårdgivarnas beslut att berätta för barnen om deras HIV-status är kopplad till förbättrad följsamhet till den antiretrovirala behandlingen. Men barnen upplever oro för att berätta om sin HIV-status och är rädda för stigmatisering, vilket i sin tur kan påverka deras kliniska och psykologiska resultat, säger Melkamu Merid Mengesha.

I sitt doktorandprojekt utvecklar han en digital intervention som är utformad för att mildra effekterna av stigma.

Läs mer om forskningen:

The association between HIV diagnosis disclosure and adherence to anti-retroviral therapy among adolescents living with HIV in Sub-Saharan Africa: A systematic review and meta-analysis. 

Antiretroviral therapy non-adherence among children living with HIV in Dire Dawa, Eastern Ethiopia: a case-control study.