Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kommunikation viktig för implementering av e-hälsa i pediatrisk vård

Sjuksköterska med eplatta


Hur upplever hälso- och sjukvårdspersonal implementering av e-hälsa i pediatrisk vård? Det har forskare från forskningsprogrammet eChildHealth undersökt i en ny studie. Charlotte Castor är barnsjuksköterska och en av forskarna bakom studien.

Hur genomförde ni studien?

Vi genomförde intervjuer med medarbetare inom olika delar av barnsjukvården på Skånes universitetssjukhus, såväl chefer som kliniskt verksamma sjuksköterskor och läkare. Intervjuerna genomfördes under pandemin, framförallt genom digitala intervjuer. Vi har använt ett ramverk för att teoretiskt beskriva vad som underlättar och utmanar implementeringen.

Vad visar studien?  

Implementering av e-hälsa beskrevs som en balansgång mellan säkerhet och möjlighet till optimal integrering i vård. Barnets delaktighet uppfattades göra bruk av e-hälsa i barnsjukvård mer komplext än inom vuxensjukvård. Vi fann att även om patientens deltagande i forskningsprocessen bidrog positivt till implementering i verksamheten så fanns det utmaningar med att gå från forskningsprojekt till kliniskt verksamhet. Inte minst beskrevs brist på översikt i stora organisationer. 

Det finns ett behov av att etablera nätverk och kommunikationsvägar mellan personal, chefer, It-tekniker, juridiska avdelningar, forskare och leverantörsföretag. Tydliga vägar för kommunikation mellan olika nivåer i sjukvården samt rutiner för säkra arbetssätt är avgörande för en lyckad implementering.