Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgång till sjukvård efter pediatrisk kirurgi – föräldrars upplevelser

Förälder håller ett barns hand. Foto.

I en studie från forskargruppen Barns och familjers hälsa beskrivs föräldrars upplevelser av tillgång till sjukvård efter att deras nyfödda och spädbarn genomgått pediatrisk kirurgi. Föräldrarna efterfrågar ett kontinuerligt stöd från sjukvårdspersonal för att känna sig trygga i egenvården av sitt barn.

Föräldrar till nyfödda och spädbarn som genomgår pediatrisk kirurgi uppskattar att få komma hem efter att deras barn skrivits ut från sjukhuset, men de rapporterar ett behov av ökad information om hur de ska ta hand om sitt barn hemma. De behöver kontinuerligt stöd från sjukvårdspersonal för att känna sig trygga.

Kompletterande former av informationsförsörjning, t.ex. telemedicin, kan vara värdefulla för att stödja föräldrar i deras egenvård av sitt barn. Ur den synvinkeln rekommenderar vi att e-hälsa används mer frekvent, skriver forskarna.