Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbyter idéer och erfarenheter

Inger inleder workshopen
Inger Kristensson Hallström, som leder forskargruppen och eChildHealth, inleder workshopen för forskningsprogrammet. Dagen innan samlades forskargruppen för en produktiv heldag.

I oktober samlades forskare från forskningsprogrammet eChildHealth och forskargruppen Barns och familjers hälsa för att utbyta idéer och erfarenheter och diskutera vägen framåt.

Forskargruppen Barns och familjers hälsa bedriver forskning inom pediatrisk vård och omsorg och e-hälsa. Fokus för forskning och utbildning är hur vård och omsorg för barn och unga vuxna med långvarig sjukdom och deras familjer kan utvecklas och förbättras. Likaså hur utbildningsinsatser kan minska våld i hemmet samt hur olika former av e-hälsa kan stärka barns och familjers egenvård.

Inom forskningsprogrammet eChildHealth bedrivs forskning för att utveckla barnsjukvård med stöd av e-hälsa. Forskarna undersöker bland annat hur en e-hälsoapp i en surfplatta kan underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal och familj när barn med långvariga sjukdomar lämnar sjukhuset.

Varje år samlas forskarna från forskargruppen och eChildHealth för att diskutera forskningen, möjligheter och utmningar och vägen framåt.

Från eChildHealth deltog också Ingemar Petterson, professor vid Ortopedi, Lund och Anja C Huizink, professor vid Vrije Universitet, Amsterdam, som båda sitter i Scientific Advisory Board.

Workshop. Foto.
Grupparbete. Foto.
Grupparbete. Foto.