Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Symposium med barnet i fokus

Professor Inger Kristensson Hallström inleder symposiumet Barn i fokus
Professor Inger Kristensson Hallström inleder symposiumet Barn i fokus

Den 28-29 november arrangerade forskargruppen Barns och familjers hälsa, det vetenskapliga symposiumet Barn i fokus, om barncentrerad vård och e-hälsa, vid Universitetshuset i Lund. Symposiet markerade avslutningen för det 6-åriga forskningsprogrammet LUC3 och starten för det nya forskningsprogrammet eChildHealth.

Sedan 2013 har forskargruppen Barns och familjers hälsa, under ledning av professor Inger Kristensson Hallström, bedrivit forskning inom föräldrastöd och barncentrerad vård, i det 6-åriga forskningsprogrammet LUC3 (Lund University Child Centered Care). Programmet finansieras av Forte och Vetenskapsrådet och fokuserar på barn med långvariga sjukdomar och deras familjer. Hösten 2018 erhöll forskargruppen ytterligare ett 6-årigt programstöd från Forte, för forskning om e-hälsa inom barnsjukvård, i forskningsprogrammet eChildHealth

Patrick McGrath
Patrick McGrath.

Under det vetenskapliga symposiet Barn i fokus presenterades den forskning som bedrivits och implementerats inom LUC3 sedan 2013, och den forskning som pågår och planeras inom eChildHealth de kommande sex åren.

I symposiet deltog forskare från Sverige, Danmark, Island, Etiopien och Canada. Tillsammans presenterade de sin forskning genom föreläsningar, science slam, posterutställning och workshop. En av de internationella föreläsarna var Patrick McGrath, Emeritus Professor of Psychiatry vid Dalhousie University i Canada, som delade med sig av sin expertis om e-hälsa ur ett internationellt perspektiv. 

Bland besökarna fanns kliniskt verksamma och chefer inom hälso- och sjukvård, föräldrar, forskare, studenter, politiker och intresserad allmänhet m.fl.